Jesteś na > Aktualności Informacja Wójta Gminy Kwidzyn dot....

  Aktualności

03-09-2019

Informacja Wójta Gminy Kwidzyn dot. składania wniosków o szacowanie suszy

Wójt Gminy Kwidzyn informuje, iż zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej zagrożone suszą są następujące uprawy: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe i rośliny strączkowe na I kategorii gleb od 1 lipca 2019 do 31 sierpnia 2019 r..

Wobec powyższego informuję, iż wnioski o szacowanie szkód można składać w Urzędzie Gminy Kwidzyn (pok. nr 9 oraz BOK) do dnia 13 września 2019 roku.

We wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku
o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR.

Jednocześnie informuję, iż szacowane mogą być jedynie uprawy, które nie zostały zebrane, celem dokonania wizji terenowej ustalającej wysokość strat.

Wójt Gminy Kwidzyn
Dariusz Wierzba