Jesteś na > Aktualności Teren inwestycyjny w Górkach

  Aktualności

Herb Gminy i nazwa na tle osoby podpisującej dokument
01-01-2019

Teren inwestycyjny w Górkach

Teren ten to obszar o powierzchni 38,74 ha położony bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 521. Teren bezpośrednio graniczy z miastem Kwidzynem. Grunty stanowią własność Agencji i Nieruchomości Rolnych, Przeznaczenie gruntów w mpzp – tereny przemysłowe i usługowe, funkcje komercyjne w rozumieniu planu tj.: funkcje przemysłowe oraz funkcje usług komercyjnych, takich jak: handel, gastronomia, turystyka, obsługi łączności w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, obsługa bankowa, usługi finansowe, centra konferencyjne i wystawiennicze, działalność gospodarcza związana z wykonywaniem wolnych zawodów.

Uchwała Nr XIII/83/07w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Dankowo i Górki.

Uchwała Nr XXXI/219/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Górki

Uchwala nr XXIII/140/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Górki.