Jesteś na > Aktualności Termomodernizacja budynków...

  Aktualności

Logotypy dofinansowania
01-01-2019

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn

Aktualnie w ramach realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn” zakończone zostaną prace dociepleniowe oraz wymiana stolarki okiennej w budynku w Janowie. Jest to obiekt starej szkoły, widniejący w Gminnej ewidencji zabytków. Prace termomodernizacyjne w w/w budynku realizuje firma wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z Kwidzyna, Zakład Ogólnobudowlany Władysław Markowicz. Zakończona zostanie również realizacja podjętych działań modernizacyjnych w budynku szkoły w miejscowości Licze. Prace polegające na wymianie starego kotła na kocioł wykorzystujący pelet, wykonuje spółka ReN CRAFT z Bydgoszczy.

Ponownie został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy termomodernizacji budynków w szkole podstawowej w miejscowości Tychnowy. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. 

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu-2 705 131,97 zł

w tym wydatki kwalifikowalne – 2 610 938,24 zł.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020