Jesteś na > Aktualności Termomodernizacja budynków...

  Aktualności

Logotypy dofinansowania
01-01-2019

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn

Dnia 31.01.2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kwidzyn a Województwem Pomorskim na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn”. Celem projektu jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych. W ramach zadania wykonane zostaną prace dociepleniowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła, montaż instalacji. 

W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace: 

Mareza budynek świetlicy i biblioteki- Wykonanie ocieplenia ścian i dachu budynku

Janowo obiekt starej szkoły widniejący w Gminnej Ewidencji Zabytków- Wykonanie docieplenie ścian budynku, hydroizolacja budynku, wymiana instalacj C.O., wymiana stolarki okiennej, renowacja stolarki drzwiowej.

Tychnowbudynek szkoły podstawowej– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku

Nowy Dwór budynek gimnazjum-– sala gimnastyczna – ocieplenie ścian, podłogi, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

Licze budynek gimnazjum– wykonanie docieplenia ścian budynku, wymiana starego kotła na olej opałowy na kocioł wykorzystujący pelet.

Celem projektu jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn.

Zakładana w ramach realizacji projektu wartość wskaźników rezultatu dla programu – działanie 10.2 wynosi:

  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 23 400 000 kWh
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 28 214 ton równoważnika CO 2.

W ramach projektu zastosowane zostaną odnawialne źródła energii OZE, przewidziane jest przeprowadzenie warsztatów o OZE w szkołach objętych modernizacją.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 2 705 131,97 zł w tym wydatki kwalifikowalne – 2 610 938,24 zł.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020