Jesteś na > Aktualności Od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe...

  Aktualności

Herb Gminy i nazwa na tle osoby podpisującej dokument
01-01-2019

Od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert i sprawozdań dotyczące realizacji zadań publicznych

Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. zmieniają się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

W załączeniu znajduje się:
wzór oferty realizacji zadania publicznego,
wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Z dniem 1 marca 2019 r. zmieniają się również wzory uproszczonych ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych z pominięciem otwartych konkursów ofert, zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055).

W załączeniu znajduje się:
wzór uproszczonej oferty,
wzór uproszczonego sprawozdania.

Jednocześnie informujemy, iż do zadań zleconych w konkursach ogłoszonych przed dniem 1 marca 2019 r. stosuje się dotychczasowe wzory sprawozdań.