Jesteś na > Aktualności Termomodernizacja budynków...

  Aktualności

Logotypy dofinansowania
01-01-2019

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn

Zakończono prace termomodernizacyjne w sali gimnastycznej należącej do Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze, zamykające jednocześnie realizację projektu w kilku obiektach
pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn”. 
W budynku wykonano dodatkowo wymianę oświetlenia na oświetlenie typu led. 
Wartość wydatkowanych środków na przeprowadzenie termomodernizacji w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej wyniosła:

Szkoła Podstawowa Licze – 647 626,52 zł
Szkoła Podstawowa Janowo- 179 098,50 zł
Szkoła Podstawowa Tychnowy- 879 979,8 1zł
Gminna Biblioteka Publiczna Mareza- 352 884,47 zł 
Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze – 1 183 158,43 zł.

Celem zrealizowanego projektu jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Szacowany roczny spadek emisji przewidziany jest na poziomie 69 ton. Zrealizowany projekt wpłynie na poprawę warunków oraz funkcjonowanie użytkowników zmodernizowanych obiektów jak również spowoduje oszczędności związane 
z utrzymaniem obiektów.

Projekt jest dofinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
Czas realizacji projektu w latach 2016-2018 r.