Jesteś na > Aktualności MIASTO KWIDZYN WRAZ Z GMINĄ KWIDZYN,...

  Aktualności

Herb Gminy i nazwa na tle osoby podpisującej dokument
01-01-2019

MIASTO KWIDZYN WRAZ Z GMINĄ KWIDZYN, MIASTEM I GMINĄ PRABUTY ORAZ Z GMINĄ RYJEWO REALIZUJE PROJEKT „POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE – LIWĄ W NIEZNANE”


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych związanych z turystyką kajakową w obrębie szlaku kajakowego Liwy.

W wyniku realizacji projektu zostanie zagospodarowane 80,00 km szlaku kajakowego. Rezultaty będą odczuwalne bezpośrednio i natychmiastowo po zagospodarowaniu szlaku w 10 punktów etapowych.

Całkowita wartość projektu: 1 509 078,49 zł
Kwota dofinansowania: 1 033 589,65 zł
Okres realizacji projektu: 01.06.2017r. – 31.12.2020r.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie szlaku, który obejmuje trzy grupy zadań:
a) zagospodarowanie szlaku w infrastrukturę wodną,
b) kompleksowe oznakowanie szlaku w znaki wodne i drogowe,
c) kompleksową promocję utworzonego produktu turystycznego.

W ramach zagospodarowania szlaku w infrastrukturę wodną projekt obejmuje (wg. gmin):

Miasto Kwidzyn:
1. Przystań kajakowa i pole biwakowe.
2. Przenoska w miejscowości Kwidzyn.

Gmina Kwidzyn:
1. Przenoska w Szadowskim Młynie.
2. Przenoska przy młynie Piekarniak.
3. Likwidacja przeszkody w Brokowie Tychnowieckim.
4. Przystań kajakowa na punkcie widokowym w Marezie.
5. Likwidacja przeszkody – Pastwa.

Miasto i Gmina Prabuty:
1. Miejsce początkowe na szlaku kajakowym w miejscowości Julianowo.
2. Przenoska na II Młynie.

Gmina Ryjewo:
1. Przystań dla kajaków w miejscowości Benowo.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020