Jesteś na > Aktualności Przebudowa odcinka drogi gminnej nr...

  Aktualności

15-09-2021

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 247006G Rozpędziny – Nowy Dwór położonej na terenie gminy Kwidzyn – etap II

Zakończono realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 247006G Rozpędziny – Nowy Dwór położonej na terenie gminy Kwidzyn – etap II”, współfinansowanej
ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 889 768,15 zł

Wysokość dofinansowania z RFRD wyniosła 435 255,00 zł

Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa komunikacji poprzez przebudowę drogi gminnej stanowiły główny, bezpośredni cel projektu. Dodatkowo przebudowa miała na celu:

  • zwiększenie mobilności mieszkańców
  • zwiększenie płynności ruchu
  • poprawę estetyki i zagospodarowania terenu.

W ramach prac na odcinku o długości 1,2 km przebudowano nawierzchnię drogi gminnej, wykonano pobocza, wybudowano 2 mijanki, przebudowano zjazdy indywidualne i publiczne na działki sąsiadujące, oczyszczono rowy odwadniające, wykarczowano krzaki, wyprofilowano spadki oraz zamontowano znaki pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (barierki ochronne) zgodnie z projektem organizacji ruchu. Dla prawidłowego działania odwodnienia niezbędne było wykonanie udrożnienia istniejących przepustów oraz kolektorów łączących rowy odwodnieniowe. Niezbędna okazała się również przebudowa jednego z przepustów poprzez jego wydłużenie o 3m.