Jesteś na > Aktualności Przebudowa utwardzenia drogi...

  Aktualności

04-01-2021

Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej i jej odwodnienia w miejscowości Rakowiec

24 listopada dokonano odbioru końcowego robót związanych z „Budową utwardzenia drogi gminnej w Rakowcu na ul. Pawlickiej”.  W ramach prowadzonych prac budowlanych wykonano chodnik
z kostki betonowej gr. 6 cm oraz ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej gr. 8 cm wraz  z miejscami parkingowymi o łącznej powierzchni ponad 1100m². Ponadto podczas przebudowy utwardzenia drogi wykonano kolektor deszczowy wzdłuż drogi gminnej w ramach którego wybudowano studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, kanały rurowe  i inne elementy odwodnienia. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 345.000 zł.

--