Jesteś na > Aktualności Podatek rolny – informacja ws. stawek...

  Aktualności

Pole kukurydzy
06-12-2021

Podatek rolny – informacja ws. stawek na 2023 r.

W 2023 r. stawka podatku rolnego wynosi:

dla gruntów gospodarstw rolnych – 185,125 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów,

dla gruntów pozostałych370,25 zł od 1 ha fizycznego gruntów.

Rada Gminy Kwidzyn nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego, lecz przyjęła średnią cenę skupu żyta ogłoszoną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022 r., poz. 995), która wynosi 74,05 zł za 1 dt.

FORMULARZE PODATKOWE

Formularze na podatek leśny można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

UWAGA!

Przypominamy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane do złożenia Wójtowi Gminy Kwidzyn deklaracji na podatek rolny na rok podatkowy 2023 w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r., a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.