Jesteś na > Aktualności Podatek rolny – informacja ws. stawek...

  Aktualności

Pole kukurydzy
06-12-2021

Podatek rolny – informacja ws. stawek na 2024 r.

STAWKI PODATKU ROLNEGO NA ROK 2024

W 2024 r. stawka podatku rolnego wynosi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – 224,075 od 1 ha przeliczeniowego gruntów,

- dla gruntów pozostałych – 448,15 od 1 ha fizycznego gruntów.

 
Podstawa prawna

Stawki wynikają z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 r. (M. P. z 2023 r., poz. 1129).

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 89,63 zł za 1dt (=q).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, wysokość podatku rolnego za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 – równowartość pieniężną 5 q żyta

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

 
FORMULARZE PODATKOWE

Formularze na podatek rolny można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/