Jesteś na > Aktualności Podatek od środków transportowych –...

  Aktualności

Herb Gminy i nazwa na tle osoby podpisującej dokument
06-12-2021

Podatek od środków transportowych – informacja ws. stawek na 2023 r.

Rada Gminy Kwidzyn w dniu 30 listopada 2022 r. podjęła uchwałę Nr XLIII/272/22 w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 9 grudnia 2022 r. poz. 4965).

FORMULARZE PODATKOWE

Formularz na podatek od środków transportowych można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

UWAGA!

Przypominamy, że podatnicy są zobowiązani do złożenia Wójtowi Gminy Kwidzyn deklaracji na podatek od środków transportowych na rok podatkowy 2023 w terminie do dnia 15 lutego 2023 r., a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.