Jesteś na > Aktualności KOMUNIKAT URZĘDU MIEJSKIEGO W...

  Aktualności

Herb Gminy i nazwa na tle osoby podpisującej dokument
01-12-2021

KOMUNIKAT URZĘDU MIEJSKIEGO W KWIDZYNIE I URZĘDU GMINY KWIDZYN

W związku ze zmianami wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do Konkursu Grantowego „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”informujemy wszystkich uczestników niniejszego Grantu, którzy do dnia 5.11.2021 roku złożyli w Urzędzie Miasta Kwidzyn i w Urzędzie Gminy Kwidzyn oświadczenia, uprawniające do udziału w tym projekcie, o dostarczenie dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia.Ze względu na dodatkowe wytyczne w zakresie obowiązku weryfikowania złożonych oświadczeń, prosimy mieszkańców, którzy są zainteresowani dalszym uczestnictwem
w niniejszym projekcie o dostarczenie dokumentów potwierdzających:1.      Fakt zamieszkania miejsca wskazanego w oświadczeniu:– potwierdzeniem mogą być min.: legitymacja szkolna ucznia (o ile zawiera wpis
o miejscu zamieszkania), ksero najbardziej aktualnego rachunku za śmieci, prąd, gaz lub inne media, na których wskazany będzie adres zamieszkania rodziców dziecka.2.      Fakt pokrewieństwa w linii prostej dziecka wskazanego w oświadczeniu z osobą,
na którą składający oświadczenie powołuje się, że był byłym pracownikiem PPGR:– potwierdzeniem mogą być kopie aktów: urodzenia, małżeństwa, zgonu itp. Ważne jest aby z dostarczonych dokumentów wynikało połączenie pomiędzy kolejnymi potomkami: dzieci – rodzice – dziadkowie – pradziadkowie (można udokumentować pokrewieństwo do czwartej linii pokrewieństwa).3.      Fakt, że członek rodziny, na którego się powołujemy, był pracownikiem PPGR
(o ile nie zostało wcześniej dostarczone):– potwierdzeniem mogą być min.: kopie świadectw pracy, kopie umów o pracę, kopie legitymacji ubezpieczeniowych, zaświadczeń z ZUS oraz innych dokumentów
z których wynika, że dana osoba była zatrudniona w PPGR.

Wszystkie dokumenty należy złożyć do dnia 14.12.2021 r.

Wnioskodawcy z terenu Miasta Kwidzyna!

Prosimy o złożenie dokumentów w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie w Biurze Obsługi Ludności  w zamkniętych kopertach z dopiskiem Granty PPGR. Wszelkie pytania prosimy kierować pod numerem telefonu 55 6464716.

Wnioskodawcy z terenu Gminy Kwidzyn!

Prosimy o złożenie dokumentów w Urzędzie Gminy Kwidzyn w pokoju nr 18 (I piętro)

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numerem telefonu 55 2614173.

WAŻNE!

Zgodnie z informacją Komisji Przyznającej Granty wszystkie osoby, którym nie uda się potwierdzić powyższych informacji nie będą uprawnione do ubiegania się o granty.