Jesteś na > Aktualności Nabór wniosków na sprzęt komputerowy...

  Aktualności

13-10-2021

Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów po PGR-ach.


foto: pixabay.com

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów pełnoletnich), które spełnia wszystkie kryteria określone w oświadczeniu (Załącznik 7 lub 8): (zamieszkuje miejscowość lub gminę gdzie niegdyś funkcjonowało PGR, jest członkiem rodziny byłych pracowników PGR) – wypełnij oświadczenia weź udział
w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup sprzętu (komputer stacjonarny lub laptop lub tablet) oraz dostęp do Internetu.

Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty: 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

2. Załącznik 7 (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej)

3. Załącznik 8 (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie) 4. Oświadczenie o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług dostępu do Internetu.

Powyższe dokumenty można pobrać ze strony internetowej: www.gminakwidzyn.pl

Termin składania dokumentów:

Oświadczenia dotyczące uzyskania wsparcia z nowego programu wraz
ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych będzie można składać
w Urzędzie Gminy Kwidzyn w pokoju nr 18 do dnia 25.10.2021r.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Informacji udziela: Gmina Kwidzyn nr tel. 55 2614173.