Jesteś na > Aktualności „Zmiany w LSR – konsultacje”

  Aktualności

Herb Gminy i nazwa na tle osoby podpisującej dokument
10-05-2021

„Zmiany w LSR – konsultacje”

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia PLGD w związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zakres zmian LSR dotyczy możliwości ubiegania się o zwiększenie budżetu LGD w ramach pod działania 19.2 oraz 19.4.:
•    przedsięwzięcie  I.1.3. Rozwój kompetencji mieszkańców i podmiotów z terenu PLGD w zakresie aplikowania o środki LSR – zwiększono środki z/g na konieczność przedłużenia okresu funkcjonowania biura LGD
•    przedsięwzięcie  II.1.2. Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze PLGD – – zwiększono środki z/g na zapotrzebowanie, zwiększono wskaźniki,
•    przedsięwzięcia II.1.3. Zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy instytucjami z terenu PLGD na rzecz rozwoju turystyki  – – zwiększono środki z/g na zapotrzebowanie, zwiększono wskaźniki,
•    przedsięwzięcie  III.1.2. Tworzenie nowych przedsiębiorstw wspierających społeczny i gospodarczy rozwój obszaru PLGD – zwiększono środki z/g na zapotrzebowanie,  zwiększono wskaźniki

Propozycję zmian zaznaczone kolorem czerwonym w Lokalnej Strategii Rozwoju
UZASADNIENIE
Propozycje zmian są spowodowane potrzebami zgłaszanymi przez lokalną społeczność podczas wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie (w tym warsztat refleksyjny) oraz wynikają z przeprowadzonych naborów na realizację tych przedsięwzięć. W celu zrealizowania LSR i wskaźników jej realizacji zaproponowane zmiany mają zachęcić przyszłych wnioskodawców do aplikowania o środki na realizację działań w ramach LSR.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu uwag do aktualizacji LSR” do dnia 23 maja 2021. do biura PLGD, Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 46 pok. 6 elektronicznie na adres: sekretariat@powislanskalgd.pl  (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR). 

LSR – propozycje zmian

http://www.powislanskalgd.pl/UserFiles/File/Dokumenty/LSR_PLGD_2014-2020_maj_2021_konsl.pdf

formularz uwag