Jesteś na > Aktualności Badanie ankietowe GUS - Zintegrowane...

  Aktualności

10-07-2023

Badanie ankietowe GUS - Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Od 1 czerwca do 14 sierpnia br. na terenie całej Polski trwają rolne badania ankietowe:
Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) oraz Badanie pogłowia świń
oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).
Od 19 czerwca do 14 sierpnia br. przeprowadzane są wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośred-
nie. Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą przekazać dane
poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego, w
terminie od 19 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych
informacji poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego, w terminie od 19
czerwca do 14 sierpnia 2023 r.
Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji:
badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera bądź dzwoniąc na numer infolinii:
22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora).
Zakres zbieranych informacji:
• użytkowanie gruntów,
• sady
• powierzchnia zasiewów,
• metody uprawy,
• nawadnianie,
• zwierzęta gospodarskie,
• nawożenie,
• ochrona roślin,
• ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze,
• działalność gospodarcza,
• struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidual-
nego,
• aktywność ekonomiczna.
Aby dowiedzieć się więcej na temat badań ankietowych zapraszamy na nową witrynę internetową:
badania-ankietowe.stat.gov.pl.
Użytkownicy znajdą tu najważniejsze informacje na temat m.in.: aktualnie realizowanych przez GUS
badań ankietowych, ochrony danych zbieranych podczas wywiadów oraz sposobów weryfikacji tożsa-
mości ankieterów statystycznych – pracowników urzędów statystycznych.
Opublikowana strona jest odpowiedzią na pytania najczęściej zadawane przez respondentów, ułatwia
proces poszukiwania informacji w zakresie badań ankietowych, a także uwierzytelnia pracę Głównego
Urzędu Statystycznego w czasach szerzącej się dezinformacji.
Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej oraz udziału w badaniach.
Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!