Jesteś na > Aktualności KOMUNIKAT INFORMACJA DLA ROLNIKÓW -...

  Aktualności

Herb Gminy i nazwa na tle osoby podpisującej dokument
25-07-2023

KOMUNIKAT INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - SUSZA 2023

W związku z wystąpieniem suszy na terenie województwa pomorskiego, informujemy o obowiązku złożenia przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa z dniem 17 lipca br. zostały wprowadzone zmiany w sposobie szacowania suszy rolniczej:

1.         APLIKACJA „Zgłoś szkodę rolniczą” POZOSTAJE PODSTAWOWĄ METODĄ SZACOWANIA SUSZY. Aplikacja dostępna jest na portalu gov.pl przez profil zaufany rolnika.

2.         Zgłoszenie w aplikacji jest niezbędne w celu otrzymania protokołu z szacowania strat. Zgłaszanie strat spowodowanych suszą rolniczą do komisji gminnych nie jest obowiązkowe – gminna komisja szacuje szkodę spowodowaną suszą tylko na wniosek producenta rolnego. Oszacowanie szkód przez komisje poprzez lustracje w terenie może nastąpić niezależnie od terminu złożenia wniosku przez rolnika za pomocą aplikacji.

Według zapewnień Ministra Rolnictwa aplikacja, która jest obecnie poprawiana, zgodnie z najnowszymi informacjami została już uruchomiona. Za pomocą aplikacji można oszacować szkody również po zbiorach.

Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Gminna komisja może oszacować szkody spowodowane przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Uprawy, które rolnik zbierze zostaną oszacowane jedynie przez aplikację.

Wynik szacowania suszy przeprowadzonego przez gminną komisję terenie będzie stanowił jedynie uzupełnienie szacunku dokonanego przez aplikację.

Wnioski o oszacowanie szkód dostępne będą na stronie Urzędu Gminy Kwidzyn oraz w siedzibie Urzędzie (pok. 9-parter) w godzinach pracy.

We wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR.

Wzór wniosku

wniosek do wypełnienia