Jesteś na > Aktualności Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz...

  Aktualności

Uwaga Unii Europejskiej i logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
05-02-2021

Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Baldram

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Baldram”.
Pod koniec 2020 roku Gmina Kwidzyn zrealizowała inwestycję polegającą na przebudowie części drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Baldram.


Zadanie zostało współfinansowane ze środków unijnych w ramach operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Celem operacji była poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi wewnętrznej, łączącej jednostkę osadniczą z istniejącą siecią drogową wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Baldram.


Wartość zadania wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego wynosi: 253 037,05zł
Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi: 165 217,00 zł


Wszelkie informacje dotyczące Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów


Wiejskich znajdują się na następującej stronie internetowej:
https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fundfor-rural-development