Jesteś na > Aktualności Gmina Kwidzyn pozyskała środki...

  Aktualności

20-11-2021

Gmina Kwidzyn pozyskała środki finansowe na sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych zajęć w szkołach

W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych. Gmina Kwidzyn pozyskała środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Zakupiono 25 laptopów, które następnie zostały przekazane do 6 szkół podstawowych na terenie Gminy Kwidzyn, tj. do: Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps.”Nil” w Rakowcu, Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach, Szkoły Podstawowej w Janowie, Szkoły Podstawowej w Korzeniewie, Szkoły Podstawowej w Liczu oraz Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze. Komputery te dyrektorzy szkół przekażą rodzinom, które takie zapotrzebowanie zgłosiły w placówkach szkolnych. Po powrocie dzieci do szkół laptopy zostaną zwrócone i służyć będą jako wyposażenie szkolnych pracowni informatycznych.

Dotację na zakup komputerów Gmina otrzymała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego walkę z wykluczeniem cyfrowym.