Jesteś na > Aktualności Rządowy Fundusz Polski Ład – edycja I...

  Aktualności

Grafika  dofinansowania.
01-01-2023

Rządowy Fundusz Polski Ład – edycja I Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Tablica z informacją o dofinansowaniu.

Gmina Kwidzyn w Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymała dofinansowanie na inwestycję pn.: „Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kwidzyn w miejscowościach Pawlice, Brachlewo, Rakowiec i Obory”

Zadanie polega na poprawie bezpieczeństwa i stanu dróg gminnych, a także poprawie spójności komunikacyjnej gminy Kwidzyn, poprzez budowę i przebudowę następujących dróg:

  • droga w Pawlicach (wraz z odwodnieniem oraz przebudową zatoki autobusowej),
  • droga nr 2470146G Brachlewo – Jeżewo,
  • droga nr 247055G Rakowiec – Dankowo,
  • Rakowiec: ulice Robotnicza, Piękna i Wspólna (wraz z odwodnieniem), 
  • droga w Oborach (wraz z odwodnieniem).


Dofinansowanie: 4 740 500,00 zł

Wartość zadania: 5 143 621,27 zł