Jesteś na > Aktualności Cyfrowa Gmina

  Aktualności

Tablica z napisem cyfrowa gmina Kwidzyn.
04-02-2021

Cyfrowa Gmina

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

„Cyfrowa Gmina”

Logotypy dofinansowania.

 

Gmina Kwidzyn uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą „Cyfrowa Gmina”.

Uzyskane przez Gminę Kwidzyn wsparcie finansowe w wysokości 148 587,32 złotych zostało przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, doposażenie serwerowni oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa Gminy Kwidzyn.

Głównym celem projektu jest wzrost wydajności, jakości i dostępności usług publicznych realizowanych przez Gminę Kwidzyn dzięki podniesieniu poziomu cyfryzacji JST poprzez zakup niezbędnej infrastruktury ICT oraz zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń.


W wyniku realizacji projektu wzrośnie wydajność pracy Urzędu Gminy Kwidzyn w każdych warunkach oraz jakość realizowanych usług publicznych. Działania podjęte w projekcie pozwolą zapewnić także wymagane normy bezpieczeństwa, zarówno w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych, jak i przetwarzania oraz zarządzania danymi. Tym samym realizacja projektu grantowego przez Gminę Kwidzyn przyczyni się do osiągnięcia rozwoju cyfrowego Gminy Kwidzyn oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia a także do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.