Jesteś na > Aktualności Sprawozdanie z realizacji zadania...

  Aktualności

23-11-2023

Sprawozdanie z realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn - edycja 2022”


Gmina Kwidzyn zakończyła realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn - edycja 2022”. W ramach programu 40% kosztów kwalifikowanych sfinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz NFOŚiGW w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Zakres prac obejmował: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Unieszkodliwiono łącznie 33,980 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z 11 budynków. Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku wyniósł 20 388,00 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn - edycja 2022” wyniosła 8 155,00 zł. Pozostałe 60% kosztu kwalifikowanego WFOŚiGW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie: 12 233,00 zł.
Aktywny link do strony głównej WFOŚiGW w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl