Jesteś na > Aktualności Wymiana nawierzchni boiska przy...

  Aktualności

04-01-2024

Wymiana nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Korzeniewie wraz z montażem małej architektury

Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska 2023 – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2013

 

Wykonawca:   Auto-Sport Sp. z o.o., z siedzibą w Cieszynie

Wartość umowy:        689 993,10 zł brutto

Termin realizacji:   15.12.2023 r. – 15.06.2024 r. 

Zadanie polega na:

1)       rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej boiska oraz urządzeń sportowych,

2)       budowie placu o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej typu Natrysk układanej na podbudowie z kruszywa, na którym za pomocą różnych kolorów nawierzchni oraz wymalowanych linii wyznaczono:

a)       boisko do gry w koszykówkę o wymiarach 28x18m z boiskiem do siatkówki o wymiarach 18x9m,

b)       boisko do gry w piłkę ręczną/nożną o wymiarach 40x20m,

3)       budowie chodnika wokół boiska o szerokości 1,5m, 

4)       dostawie wraz z montażem wyposażenia sportowego – bramki, kosze do koszykówki, słupki i siatka do siatkówki,

5)       dostawie i montażu elementów małej architektury:

a)       piłkochwyty,

b)       stojaki na rowery,

c)        tablica informacyjna.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:    10.10.2023 r.

Dofinansowanie:       378 400,00 zł

Całkowita wartość:   756 904,00 zł