Jesteś na > Aktualności Rządowy Fundusz Polski Ład – edycja II

  Aktualności

31-01-2024

Rządowy Fundusz Polski Ład – edycja II

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

 Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gmina Kwidzyn w Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja II, otrzymała dofinansowanie na następujące inwestycje:

 1.    Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo (Osiedle Dolne)

  Zadanie polegało na poprawie bezpieczeństwa i stanu dróg, a także poprawie spójności komunikacyjnej gminy Kwidzyn. Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycją celu publicznego polegającą na budowie dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo na ulicach Szafirowa, Lawendowa, Konwaliowa i Liliowa.

  Dofinansowanie: 9 025 000,00 zł

  Wartość zadania: 11 740 774,39 zł

  2.    Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (Osiedle Leśne)

  Zadanie polegało na budowie dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec na ulicach Łowiecka, Myśliwska i Gajowa.

  Niniejsza inwestycja miała na celu poprawę stanu dróg, zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności mieszkańców, a także poprawę spójności komunikacyjnej gminy Kwidzyn.

  Dofinansowanie: 6 365 000,00 zł

  Wartość zadania: 9 998 934,41 zł

  Autor tekstu: K. Foryś