Jesteś na > Aktualności Rządowy Fundusz Polski Ład – edycja...

  Aktualności

31-01-2024

Rządowy Fundusz Polski Ład – edycja III- PGR

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

 Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gmina Kwidzyn w Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja III- PGR, otrzymała dofinansowanie na inwestycję pn.: „Rozbudowa infrastruktury drogowej”

Zadanie polegało na modernizacji dwóch elementów infrastruktury drogowej na terenach gminy Kwidzyn, na których funkcjonowały PGR. W ramach realizacji niniejszego zadania, przeprowadzone zostały następujące inwestycje:

1.      Budowa Chodnika Mareza-Podzamcze o długości ok. 1,6 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 518 wraz z odnowieniem rowów przydrożnych.

2.      Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Liwę w Kamionce.

Realizacja tych inwestycji dała szansę wyrównania szans rozwojowych mieszkańców wsi popegeerowskich oraz znacznie przyczyniła się do poprawy ich warunków bytowych poprzez usprawnienie dojazdu do zabudowy mieszkaniowej.

Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł

Wartość zadania: 2 516 071,11 zł

Autor tekstu: K. Foryś