Jesteś na > Aktualności Prace konserwatorskie przy ołtarzu...

  Aktualności

05-03-2024

Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. Św. Antoniego w Rakowcu

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Antoniego zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. Św. Antoniego w Rakowcu”, na który Gmina Kwidzyn pozyskała dofinansowanie w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (promesa wstępna nr RPOZ/2022/4209/PolskiLad).

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznikach do niniejszego zapytania.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn:

https://www.bip.gminakwidzyn.pl/ogloszenia,12_2024-3 

 

* Postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.