Jesteś na > Aktualności „Zagospodarowanie terenu...

  Aktualności

06-03-2024

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjno–sportowego w miejscowości Tychnowy i Korzeniewo”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.”

Operacja pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno–sportowego w miejscowości Tychnowy i Korzeniewo” 

Opis inwestycji: W ramach inwestycji planuje się doposażyć 2 obiekty sportowo-rekreacyjne w nowe urządzenia w miejscowościach:

  • Tychnowy (przy ul. Sportowej): zjazd linowy, sześciokąt wspinaczkowy, stożek linowy, trampolina, bujak sprężynowy typu lisek, bujak sprężynowy typu skuter;
  • Korzeniewo (przy ul. Sobieskiego): zjazd linowy, stożek linowy, huśtawka wagowa, piaskownica, ławki z oparciem (3 szt.), kosz na śmieci, tablica informacyjna;

Nr umowy o przyznanie pomocy:    01885-6935-UM1112984/23 zawarta w dniu 29.02.2024 r.

Cel główny operacji:  stworzenie możliwości rekreacji w miejscowości Tychnowy i Korzeniewo, poprzez przebudowę terenów rekreacyjno-sportowych, w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność.

Planowane efekty:   2 zmodernizowane obiekty niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Wartość projektu:   156 323,25 zł 

Wysokość dofinansowania:  95 320,00 zł