Jesteś na > Aktualności Budowa dróg gminnych wraz z budową...

  Aktualności

14-03-2024

Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dankowo (ul.Jaśminowa, ul.Różana, ul.Storczykowa)

VIII EDYCJA RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH UZYSKANO DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ CZTERECH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Gmina Kwidzyn uzyskała Dofinansowanie przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja VIII.

Dzięki dofinansowaniu zrealizowane zostaną budowy 4 dróg gminnych.

Całkowity koszt realizacji wszystkich zadań wyniósł 8 380 700,48 zł, z czego wartość dofinansowania 7 959 700,48 zł, wkład własny 421 000,00 zł.

 

Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dankowo (ul.Jaśminowa, ul.Różana, ul.Storczykowa)

 

Dnia 19 lutego 2024r. podpisano umowę na realizację ww. zadania z Wykonawcą robót z terminem realizacji do 8 miesięcy, tj. do 19 października 2024r. Umowna wartość robót wynosi 3.874.000,01 zł. W ramach ww. zadania inwestycyjnego zaplanowana jest budowa dróg gminnych wewnętrznych, tj.: ul.Jaśminowa, ul.Różana, ul.Storczykowa w miejscowości Dankowo, o łącznej długości 1 121,41 mb. 

Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 5,50 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,00 m oraz ciągi pieszo-jezdne o szerokości 3,50 m do 5,50 m. Do ulic zostaną włączone istniejące zjazdy do garaży i na teren posesji oraz dojścia do budynków mieszkalnych. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z masy bitumicznej oraz kostki betonowej, część zjazdów do posesji zostanie wykonana z kostki betonowej.

 

Remont drogi na ul.Łąkowej w Korzeniewie

Umowę na realizację ww. zadania z Wykonawcą robót podpisano dnia 19 lutego 2024r. z terminem realizacji do 8 miesięcy, tj. do 19 października 2024r. Umowny koszt realizacji inwestycji wynosi 477.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie remontu drogi ul.Łąkowej w Korzeniewie o łącznej długości 0,53485 km. 

Zakres robót obejmuje remont w postaci nakładki bitumicznej z obustronnym poboczem z kruszywa i zjazdami z kostki betonowej. Jezdnia będzie obramowana poboczem z gruzu betonowego.  

 

Przebudowa drogi gminnej publicznej o długości 1300mb w celu zapewnienia dostępu do terenu Kwidzyńskiego Parku Technologicznego w Górkach

Umowę na realizację ww. zadania z Wykonawcą robót podpisano dnia 19 lutego 2024r. z terminem realizacji do 8 miesięcy, tj. do 19 października 2024r. Umowny koszt realizacji inwestycji wynosi 3.847.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie drogi jednojezdniowej posiadającej dwa pasy ruchu o szerokości 2,75 m, pobocze drogi  utwardzone szerokości 0,75 m, zjazdy na drogi utwardzone i nieutwardzone. 

Zakres robót obejmuje odmulenie rowów wzdłuż drogi łącznie z usunięciem zakrzaczenia, nadanie właściwego pochylenia dna rowu i pochylenia skarp.

 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w granicach pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni, zjazdów w miejscowości Nowy Dwór

Umowę na realizację ww. zadania z Wykonawcą robót podpisano dnia 19 lutego 2024r. z terminem realizacji do 8 miesięcy, tj. do 19 października 2024r. Umowny koszt realizacji inwestycji wynosi 182.700,47 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie remontu jezdni, poboczy, zjazdów. Długość drogi objętej remontem wynosi 0,10637 km. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z masy bitumicznej, pobocze z kruszywa łamanego.