Jesteś na > Aktualności „FLOREK – wsparcie dla OSP”

  Aktualności

15-03-2024

„FLOREK – wsparcie dla OSP”

W ramach naboru „FLOREK – wsparcie dla OSP” (edycja 2023) jednostka OSP Rakowiec zrealizowała zadanie „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


Dofinansowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 138,00 zł.  Jednostka OSP Rakowiec otrzymała z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW środki w formie dotacji w sumie w wysokości 13 838,00 zł. 
Zadanie polegało na zakupie:
- Agregatu prądotwórczego 1 szt.
- Hełmów strażackich 2 szt. 
- Kominiarek niepalnych strażackich 6 szt.
Z jego efektów skorzysta 83 611 osób.
Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:
MKiŚ : https://www.gov.pl/web/klimat
 
WFOŚiGW w Gdańsku www.wfos.gdansk.pl
NFOŚiGW: