Jesteś na > Aktualności Rozwój edukacji przedszkolnej na...

  Aktualności

26-03-2024

Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Kwidzyn

Gmina Kwidzyn realizuje projekt pt. „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Kwidzyn”. Całkowita wartość projektu wynosi 3 548 090,98 zł z czego 3 193 281,88 zł pochodzi z dofinansowania w ramach Funduszu Europejskiego dla Pomorza na lata 2021-2027.

logotypy

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kwidzyn wobec tego zaplanowano działania dla:

 • 225 dzieci w wieku przedszkolnym (w tym osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz osoby niepełnosprawne), które uczęszczają do przedszkoli dla, których Gmina Kwidzyn jest organem prowadzącym - uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach wyrównujących deficyty edukacyjne oraz rozwijających kompetencje kluczowe m.in. robotykę i programowanie, zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne, zajęci rozwijające kreatywność, współpracę i samodzielność, umiejętność uczenia się.
 • nauczycieli zatrudnionych w OWP z Gminy Kwidzyn – uczestniczyć będzie w kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.
 • zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do 5 OWP z terenu Gminy Kwidzyn tj.:
  • Przedszkole w Korzeniowie,
  • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Tychnowach,
  • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Liczu,
  • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Janowie,
  • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze.

Ww. placówki zostaną wyposażone m.in. w monitory, podłogi interaktywne, daltońska szafka aktywności, laptopy, tablety i wiele innych drobnych pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć.

W ramach projektu zostanie również utworzonych dodatkowych 18 miejsc wychowania przedszkolnego, które bieżące funkcjonowanie przez okres 12 miesięcy odbywać się będzie w ramach ww. zadania.  Zaplanowano też zakup wyposażenia niezbędny do funkcjonowania nowo powstałych miejsc przedszkolnych oraz prace adaptacyjne w OWP w Tychnowach mające na celu przystosować placówkę do otworzenia nowej grupy przedszkolnej.