Jesteś na > Aktualności Konserwacja chóru barokowego w...

  Aktualności

05-04-2024

Konserwacja chóru barokowego w kościele p.w. św. Jerzego w Tychnowach

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Jerzego w Tychnowach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Konserwacja chóru barokowego w kościele p.w. św. Jerzego w Tychnowach” na który Gmina Kwidzyn pozyskała dofinansowanie w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (promesa wstępna nr RPOZ/2022/4222/PolskiLad).

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznikach do niniejszego zapytania.
Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn:
https://www.bip.gminakwidzyn.pl/ogloszenia,12_2024-4_142 

* Postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.