Jesteś na > Aktualności Dom Kultury+ 2024

  Aktualności

11-04-2024

Dom Kultury+ 2024

Partnerstwo lokalne – wspólne działanie z kulturą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury z programu DK+ Partnerstwo lokalne na realizację projektu „Partnerstwo lokalne – wspólne działanie z kulturą”

Jest to już trzecia edycja programu NCK Dom Kultury+, której beneficjentem jest nasza instytucja.

W ramach tego programu w 2015 oraz 2022 roku realizowaliśmy zadanie Inicjatywy Lokalne, a teraz podejmiemy się  zadania drugiego programu – Partnerstwo Lokalne. W ubiegłym roku odbyła się pierwsza, pilotażowa edycja. Dzięki obecności na I Konwencie w ramach projektu Partnerstwo lokalne mogliśmy poznać działania pierwszych beneficjentów, wysłuchać ich doświadczeń i wniosków z realizacji przedsięwzięć projektowych. Uświadomiliśmy sobie, jak ważne znaczenie ma udział w tym przedsięwzięciu zwłaszcza dla tych domów i ośrodków kultury, które od lat organizują Inicjatywy Lokalne w swoich społecznościach.

PARTNERSTWO LOKALNE będzie kontynuacją idei wspierania inicjatyw oddolnych.

Głównym założeniem zadania jest zawiązanie partnerstwa Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kwidzynie z grupami lub osobami reprezentującymi różne sektory środowiska lokalnego, a także indywidualnymi mieszkańcami, wypracowanie wspólnych pomysłów na działania kulturalne oraz zrealizowanie ich w przyjaznej i otwartej przestrzeni. Zależy nam na aktywizacji twórczej zwłaszcza tych grup i osób, które dotychczas z różnych powodów nie włączały się w działania w ramach inicjatyw lokalnych, a chciałyby wspólnie kreować przedsięwzięcia w zakresie animacji kulturowej w regionie.

Program DK+ obejmuje szereg działań, w tym powołanie zespołu zadaniowego, zawiązanie partnerstwa lokalnego, przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu komunikacji, pracy ze społecznością lokalną i współpracy partnerskiej w obszarze kultury, warsztat wydobywczy, wypracowanie pomysłu i realizację projektu w oparciu o wnioski z mikrodiagnozy.

Zakładamy, że dzięki obecności przedstawicieli różnych sektorów – stowarzyszeń, fundacji, firm, instytucji, grup nieformalnych mamy szansę wysłuchania i wykorzystania ich doświadczeń, obserwacji i umiejętności w przekonaniu, że wszyscy partnerzy na tym skorzystają. Dla nas jest to możliwość zbudowania relacji między ośrodkiem, a społecznością lokalną na nowym poziomie, a dla członków partnerstwa reprezentujących środowiska lokalne to możliwość wyjścia poza najbliższe otoczenie, nabycie kompetencji w zakresie komunikacji, organizacji, doświadczenie współodpowiedzialności za kulturę i poczucia sprawczości. Dla wszystkich tworzących partnerstwo to szansa wspólnego, procesowego wypracowania projektów kulturalnych w atmosferze uważności i elastyczności. Zależy nam na osiągnięciu efektu synergii, który będzie fundamentem do projektowania wspólnych działań w przyszłości.

Ruszamy już w kwietniu!

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tworzeniu wyjątkowej przestrzeni twórczej i wydarzeń kulturalnych. Udział opiera się na zasadzie dobrowolnego partnerstwa. Może więc przystąpić do niego każda lokalna organizacja oraz każda mieszkanka/mieszkaniec gminy chcący włączyć się w budowanie wspólnoty kulturowej.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej www.gokkwidzyn.pl oraz profilu GOKiB w Kwidzynie na Facebooku, by pozostać na bieżąco z działaniami realizowanymi w ramach projektu.

Już teraz przyłącz się do nas i wspólnie stańmy się częścią czegoś wyjątkowego! 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 22 kwietnia 2024 r. o godz. 17:00 w świetlicy kulturalno – oświatowej w Rakowcu.

autor tekstu: GOKiB