Jesteś na > Aktualności MOF Kwidzyna - nabór projektów

  Aktualności

27-05-2024

MOF Kwidzyna - nabór projektów

Samorządy należące do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kwidzyna (MOF Kwidzyna) tj. Miasto Kwidzyn, Gmina Kwidzyn, Gmina Gardeja i Gmina Sadlinki ogłaszają otwarty nabór projektów, które na podstawie regulaminu naboru i kryteriów oceny (zgodnych z założeniami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027) zostaną zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Nabór dotyczy obszaru interwencji: „Efektywność energetyczna - termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie MOF Kwidzyna".