Jesteś na > Aktualności OGŁOSZENIE o chęci zakupu lasów lub...

  Aktualności

04-06-2024

OGŁOSZENIE o chęci zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

OGŁOSZENIE

o chęci zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

Skarb Państwa — Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kwidzyn informuje, iż na podstawie art. 37 ustawy o lasach (Dz.U.2024 poz.530) jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości przydatnych do prowadzenia gospodarki leśnej położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Kwidzyn, tj. powiat kwidzyński, sztumski oraz malborski.

Nadleśnictwo Kwidzyn zakupi lasy lub grunty przeznaczone do zalesienia, w szczególności:

1. sąsiadujące bezpośrednio z gruntami Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Kwidzyn;

2. stanowiące współwłasność Nadleśnictwa Kwidzyn;

3. regulujące przebieg granicy polno-leśnej.

Kryteria, które musi spełnić sprzedawany grunt:

1. w Ewidencji Gruntów i Budynków grunt musi być sklasyfikowany jako las (Ls), w przypadku gdy jest skalsyfikowany wg EGiB jako inny użytek niż Ls, to musi być przeznaczony do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod zalesienie;

2. sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny, tj. posiadać księgę wieczystą, wolną od obciążeń na rzecz innych podmiotów;

3. granice działki muszą być niekwestionowane, widoczne w terenie, a sąsiedzi nie mogą pozostawać w sporze granicznym.

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów. gruntów przeznaczonych do zalesienia zapraszamy do kontaktu z Nadleśnictwem pod nr telefonu: 55 279 39 29;

e-mail: kwidzyn@gdansk.lasy.gov.pl

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie ogłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu: 501 660 610, lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: katarzyna.jaskula@gdansk.gov.pl

Z poważaniem,

Michał Wudarczyk

Nadleśniczy