Jesteś na > Aktualności Wotum zaufania i absolutorium dla...

  Aktualności

01-07-2024

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Kwidzyn

Dnia 28 czerwca 2024 r. odbyła się III Sesja IX Kadencji Rady Gminy Kwidzyn, na której Wójt Gminy Kwidzyn Dariusz Wierzba jednogłośnie uzyskał wotum zaufania za ubiegłoroczną działalność oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2023 roku. Podjęcie tych decyzji było następstwem dyskusji nad Raportem o stanie Gminy Kwidzyn oraz prawidłowo zrealizowanym budżetem za 2023 rok. Praca włodarza została także pozytywnie oceniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową.