Category Archives: Azbest

„ABC o azbeście”

Na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.), w roku 1998 w Polsce zakończono produkcję wyrobów zawierających azbest. Na posiadaczy wyrobów zawierających azbest nałożono obowiązek ich inwentaryzowania i przestrzegania specjalnych procedur w trakcie usuwania, transportu […]

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2021

Kwidzyn, 22 grudnia 2021 r. Realizacja inwestycji w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobówzawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, zadanie p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2021”. Gmina Kwidzyn w 2021 roku udzieliła właścicielom/ współwłaścicielom nieruchomości, położonych na terenie gminy Kwidzyn dotacji do realizowanych przez nich zadań w zakresie demontażu, […]

Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2020

Formularz oceny stanu: https://gminakwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/Formularz-oceny-stanu.docx Formularz informacji o wyrobach:https://gminakwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/formularz-informacji-o-wyrobach.docx Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwidzyn, w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej Realizacja zadania w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących […]

Skip to content