Oferta sprzedaży

Obręb geodezyjny: GurczNumer działki i numer księgi wieczystej: 28/2 GD1I/00027079/4Powierzchnia nieruchomości: 668 m²Forma sprzedaży: Na własność Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-77/2017 z dnia 5.12.2017r Cena Nieruchomości netto: 20.407,00 zł […]

Skip to content