Jesteś na > Inwestycje Inwestycje - zrealizowane Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i...

  Inwestycje zrealizowane

24-07-2023

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Piekarskim Młynie - 2022 rok

Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa sieci kanalizacji sanitarnej –  565 mb kanalizacji grawitacyjnej i 862 mb kanalizacji ciśnieniowej, budowa 1 pompowni ścieków,  1,38 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami do istniejących budynków mieszkalnych. Zakresem robót objęta była także budowa hydroforni. Całkowity koszt realizacji wyniósł 678 443,11 zł.