Jesteś na > Inwestycje Inwestycje - zrealizowane II Edycja Rządowego Funduszu Polski...

  Inwestycje zrealizowane

24-07-2023

II Edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskano dofinansowanie na realizację dwóch zadań inwestycyjnych

Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo (Osiedle Górne)

Dnia 9 września 2022 r. podpisano umowę na realizację ww. zadania z Wykonawcą robót z terminem realizacji do 12 miesięcy, tj. do 9 września 2023 r. Szacunkowa wartość robót wynosi  11 659 169,71 zł z czego wartość dofinansowania  to 9 025 000,00 zł,  wkład własny  z budżetu Gminy 2 634 169,71 zł. W ramach ww. zadania inwestycyjnego zaplanowana jest budowa dróg gminnych wewnętrznych, tj.: ul. Szafirowa, ul. Lawendowa, ul. Konwaliowa, ul. Liliowa, wraz z kanalizacją deszczową o łącznej długości 2,7 km. Zakresem robót objęta jest także budowa chodników. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z masy bitumicznej, jedynie 80 m odcinek drogi z betonowej kostki brukowej. 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przebudowane zostaną wszystkie zjazdy z dróg publicznych, zjazdy na drogi wewnętrzne oraz zjazdy do posesji prywatnych.

   

Źródło: zdjęcie z zasobów Urzędu Gminy Kwidzyn przedstawiające inwestycję.

 

Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (osiedle Leśne)

Umowę na realizację ww. zadania z Wykonawcą robót podpisano dnia 14 października 2022 r. z terminem realizacji do 13 miesięcy, tj. do 14 listopada 2023 r. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi  10 056 434,41 zł z czego wartość dofinansowania  to 6 365 000,00 zł, wysokość wkładu własnego  3 691 434,41 zł. W ramach zadania planuje się budowę dróg gminnych wewnętrznych, tj.: ul. Łowiecka,  ul. Myśliwska,  ul. Gajowa oraz odcinki dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem o łącznej długości 2,6 km. 

Zakresem przedmiotu zamówienia objęto w szczególności: wykonanie nawierzchni jezdni częściowo z masy bitumicznej częściowo z betonowej kostki brukowej, budowę chodników,   zjazdów oraz budowę kanalizacji deszczowej, rowów odparowująco-chłonnych, a także zbiorników wód deszczowych.

                       

Źródło: zdjęcie z zasobów Urzędu Gminy Kwidzyn przedstawiające inwestycję.