Jesteś na > Inwestycje Inwestycje - zrealizowane Modernizacja oświetlenia ulicznego na...

  Inwestycje zrealizowane

24-07-2023

Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne

modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym budowa /rozbudowa sieci zasilającej oraz dostosowanie nowych niskoenergetycznych lamp w miejscowościach Mareza, Bronno, Rozpędziny i Brachlewo za łączną kwotę 126 934,01zł,