Jesteś na > Inwestycje Inwestycje - zrealizowane Inwestycje drogowe w 2022 roku

  Inwestycje zrealizowane

zdjęcie dróg
24-07-2023

Inwestycje drogowe w 2022 roku

21 listopada 2022 r. zakończone zostały prace związane z modernizacją drogi w miejscowości Licze i Rakowieckie Pole. W ramach zleconych prac wybudowano 550 mb drogi z nowych płyt drogowych pełnych. Całość inwestycji wyniosła 308.335,11 zł z czego część kosztów w wysokości 145.485 zł pokryły środki pochodzące z budżetu Województwa Pomorskiego w ramach przekazanej dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

21 listopada 2022 r. dokonano również odbioru budowy drogi gminnej w Bronnie o długości 75 mb w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Bronno na działce nr 445/32”. Inwestycja została zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach prowadzonych prac budowlanych wykonano drogę z nową nawierzchnią z kostki betonowej z krawężnikami. Całkowity koszt zadania wyniósł 93.517,37 zł i został zapłacony ze środków KOWR-u.