Jesteś na > Inwestycje Inwestycje - zrealizowane Przebudowa istniejących przejść dla...

  Inwestycje zrealizowane

Korzeniewo, ul. Korzeniewska (obok Przedszkola)
24-07-2023

Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w 2022 roku

W 2022 r. zrealizowana została inwestycja pn. Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 247054G”, polegająca na wykonaniu korekt przejść dla pieszych oraz montaż i wyposażenie przejścia w inteligentny system identyfikacji pieszego. Wartość inwestycji wyniosła 417.587,25 zł. Dofinansowanie do tego zadania pochodziło z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. Poziom dofinansowania wyniósł 80%.