Jesteś na > Inwestycje Inwestycje - zrealizowane Ścieżki pieszo-rowerowe i chodniki

  Inwestycje zrealizowane

Widok na ścieżkę pieszo-rowerową w Lipiankach
24-07-2023

Ścieżki pieszo-rowerowe i chodniki

Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2021 -2022. W ubiegłym roku odebrano odcinek o długości 4,5 km, w tym odcinek ścieżki od wału w Lipiankach do miejscowości Pastwa oraz krótki odcinek ścieżki przy wale w Korzeniewie wraz z zagospodarowaniem parkingu. Całość wybudowanej ścieżki w latach 2021-2022 to 7,4 km Łączna wartość wykonanych w 2022 r. robót wynosi 3 807 662,27 brutto. W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono również nakłady finansowe związane m.in. z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w wysokości 26 653,63 zł brutto.

Widok na ścieżkę pieszo-rowerową w Lipiankach 

Widok na ścieżkę pieszo-rowerową w Lipiankach

Widok na ścieżkę pieszo-rowerową i parking w Korzeniewie 

Widok na ścieżkę pieszo-rowerową i parking w Korzeniewie

 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Rozpędzinach Etap III – od 2+158,20 km do 2+388,50 km

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano 230 m  odcinek ścieżki, rozpoczynający się za wiaduktem w kierunku gminy Sadlinki. W zakres robót wchodziła także budowa kolektora deszczowego, przebudowa przepustu pod drogą wojewódzką oraz nasadzenia zastępcze. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 548 216,92 zł. Inwestycja realizowana częściowo ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wartość dofinansowania 57 581,23 zł.    

zdjęcia z zasobów Urzędu Gminy Kwidzyn przedstawiające inwestycję. zdjęcia z zasobów Urzędu Gminy Kwidzyn przedstawiające inwestycję.        

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Partnerstwo Gminy Kwidzyn   

KozreniewoMareza

Korzeniewo                                                                      Mareza