Jesteś na > Mieszkańcy Ochrona środowiska Program Ciepłe Mieszkanie Program Ciepłe Mieszkanie - wzory...

  Ciepłe Mieszkanie

01-03-2023

Program Ciepłe Mieszkanie - wzory wniosków o dofinansowanie

Grafika z napisem ciepłe mieszkanie

Gmina Kwidzyn otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Kwota dofinansowania wynosi 775 000,00 zł.

Program skierowany jest do właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie obejmuje zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Realizując powyższe zadanie można dodatkowo wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej powyższego przedsięwzięcia. Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Wysokość dotacji, w zależności od dochodów:  30%, 60%, 90% kosztów kwalifikowanych.

 

Ikona docx Ogłoszenie o naborze, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 32,93 kB ]

Ikona docx Regulamin, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 79,02 kB ]

Ikona docx Wniosek o dofinansowanie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 125,87 kB ]

Ikona docx Potwierdzenie zawarcia umowy, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 17,24 kB ]

Ikona docx Protokół odbioru prac wykończeniowych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 76,32 kB ]

Ikona docx Wniosek o płatność, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 68,02 kB ]