Jesteś na > Mieszkańcy Wsparcie społeczne Znajdź pomoc

Znajdź pomoc

ZATRZYMAJ PRZEMOC!

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie zgłoś się do

Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kwidzyn

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego – kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie

ul. 11 Listopada 27/4
82- 500 Kwidzyn
tel. 55 261 04 47
e-mail: sekretariat@gopskwidzyn.pl

Procedura „Niebieskie Karty” może być wszczęta przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Rodziny, w których występuje problem przemocy mogą skorzystać ze wsparcia udzielanego przez:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
  82-500 Kwidzyn, ul. 11 Listopada 27/4 tel. (55) 261 04 47
  Osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego mogą uzyskać pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Zapisy na spotkania z psychologiem prowadzone są w sekretariacie GOPS (pok. Nr 1) 
 2. Poradnię Leczenia Uzależnień
  82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18a, tel. (55) 646 44 04
 3. Fundację „Żyć Zgodnie” Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  ul. Braterstwa Narodów 59, 82 -500 Kwidzyn, 
  tel. 730 784 439,  730 784 539, e-mail: fundacja@zyc-zgodnie.pl
 4. Komendę Powiatową Policji
  82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 30,
   tel. 55 645 02 22 (oficer dyżurny); 55 645 03 88
  Telefony alarmowe: 112 (z telefonu komórkowego), 997 (z telefonu stacjonarnego)
 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  82-500 Kwidzyn, ul. Hallera 5, tel. 55 646 18 00
 6. Szpital Zdrowie Sp. z o.o w Kwidzynie
  82-500 Kwidzyn, ul. Hallera 31,
  tel. 55 645 83 00-dyspozytornia pogotowia ratunkowego
  Telefony alarmowe:
  112 (z telefonu komórkowego),
  999 (z telefonu stacjonarnego)
 7. Sąd Rejonowy w Kwidzynie
  82-500 Kwidzyn, ul. Plac Plebiscytowy 1,
  I Wydział Cywilny tel. 55 262 45 50,
  II Wydział Karny tel. 55 262 45 60,
  III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Kościuszki 30 A tel. 55 262 46 20
 8. Prokuraturę Rejonową w Kwidzynie
  82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 30a, tel. 55 279 36 76,
 9. Urząd Gminy Kwidzyn
  82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 9, parter, tel. 55 261 41 56
 10. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie,
  ul. Grudziądzka 30, pokój nr 9, parter, tel. 55)261 41 56

Inne ważne telefony:    Policja – 112 lub 997

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”- bezpłatny, całodobowy telefon: 800 12 00 02

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Rzecznik Praw Dziecka- telefon zaufania: 800 12 12 12   SOS

Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Zagrożenia w sieci internetowej – helpline.org.pl : 800 100 100

Program dla ofiar przemocy i świadków przemocy – twojparasol.com : bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – REAGUJ!