Podatek rolny – informacja ws. stawek na 2019r.

W 2019 r. stawka podatku rolnego wynosi:
– dla gruntów gospodarstw rolnych – 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów,
– dla gruntów pozostałych – 271,80 zł od 1 ha fizycznego gruntów.

Rada Gminy Kwidzyn nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego, lecz przyjęła średnią cenę skupu żyta ogłoszoną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 r., poz. 1004), która wynosi 54,36 zł za 1 dt.

UWAGA!

Przypominamy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane do złożenia Wójtowi Gminy Kwidzyn deklaracji na podatek rolny na rok podatkowy 2019 w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r., a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Nowe druki formularzy informacji i deklaracji, obowiązujących od dnia 1 lipca 2019 r., dostępne są na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze.
Mają one zastosowanie dla Podatników, którym obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. Podatnicy, którym obowiązek powstał przed tą datą lub którzy chcieliby skorygować wcześniej złożone informacje lub deklaracje, korzystają ze starych druków, dostępnych poniżej.

Informacja w sprawie podatku rolnego

Deklaracja na podatek rolny

Skip to content