Inicjatywa lokalna mieszkańców Licza

Mieszkańcy wsi Licze wspólnymi siłami położyli kostkę brukową pod wiatą na boisku. W inicjatywie brał udział sołtys wsi Licze Marcin Gruza, mieszkańców wspierał również radny Zbigniew Ławicki. Prace trwały dwa dni (02. marca oraz 09. marca). Pierwszego dnia dokonano obsadzenia krawężników pod wiatą, drugiego dnia położono kostkę brukową oraz płytę typu „jomb” pod murowanego grilla.
Urząd Gminy Kwidzyn przekazał mieszkańcom kostkę brukową. Narzędzi, niezbędnych do prac przy kładzeniu kostki, użyczyła firma Pana Józefa Kowalskiego. Pani Hania Pudło zapewniła ciepłą herbatę i szneki, dla ciężko pracujących mieszkańców.

Skip to content