NOWE FORMULARZE PODATKOWE

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują ogólnopolskie formularze informacji i deklaracji na podatek rolny (IR-1; DR-1), podatek leśny (IL-1; DL-1) i podatek od nieruchomości (IN-1; DN-1).

Formularz można złożyć:

  • w wersji papierowej (osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem operatora pocztowego) – wzory dostępne są na stronie: www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/,
  • w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP (www.epuap.gov.pl) – aby skorzystać z tej metody należy posiadać założone konto oraz kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis osobisty bądź podpis zaufany.

UWAGA!Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Kwidzyn – do pobrania tutaj: www.gminakwidzyn.pl/podatki.

Skip to content