Daily Archives: 3 września 2019

Informacja Wójta Gminy Kwidzyn dot. składania wniosków o szacowanie suszy

Wójt Gminy Kwidzyn informuje, iż zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej zagrożone suszą są następujące uprawy: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe i rośliny strączkowe na I kategorii gleb od 1 lipca 2019 do 31 sierpnia 2019 r.. Wobec powyższego informuję, iż wnioski o szacowanie szkód można składać w Urzędzie Gminy Kwidzyn (pok. nr […]

Skip to content