Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego Mieszkańców Naszej Gminy

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody”, to jubileusz niezwykły. W dniu dzisiejszym, w Urzędzie Gminy Kwidzyn, odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Jerzego i Elżbiety Szepeckich. Podczas uroczystości życzenia wszelkiej pomyślności oraz doczekania w szczęściu i zgodzie Dębowych Godów, zacnym Jubilatom, złożyli Wójt Gminy Kwidzyn Dariusz Wierzba oraz Sekretarz Gminy Agata Szcześniak. Państwo Szepeccy otrzymali również pamiątkowe medale oraz dyplomy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Na prośbę Państwa Szepeckich zamieszczamy poniżej przysłane podziękowania, na które odpowiadamy: cała przyjemność po naszej stronie, Szanowni Jubilaci.

Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Dariuszowi Wierzbie oraz Paniom Agacie Szcześniak i Karolinie Wilczewskiej za zorganizowanie pięknej wzruszającej uroczystości z okazji naszych Złotych Godów.

Elżbieta i Jerzy Szepeccy

Skip to content